DARMOWA DOSTAWA PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 300 ZŁ
Logowanie
Lista życzeń

Regulamin sklepu

I. O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI I REGULAMINIE.

1. Sklep internetowy AMBITION, działający pod adresem https://ambition.pl prowadzony jest przez DAJAR Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Połtawskiej 6, 75-072 Koszalin, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie - pod numerem KRS 0000006818, z kapitałem zakładowym 8.742.000,00 zł, NIP: 669-22-96-668, REGON 003800675, Numer rejestrowy BDO 000000054.

2. Celem uzyskania pomocy ze Sklepem można kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 94 720 26 00, pocztą elektroniczną [email protected].

3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 • 3.1. Sklep - prowadzony przez firmę DAJAR Sp. z o. o. sklep internetowy działający pod adresem https://ambition.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • 3.2. Strona internetowa Sklepu – strony internetowe dostępne pod adresem https://ambition.pl;
 • 3.3. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • 3.4. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • 3.5. Towar – rzecz/rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sklep;
 • 3.6. Punkt Odbioru DAJAR - punkt prowadzony przez DAJAR Sp. z o. o., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep.

 

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie ambition.pl.

2. Klientem Sklepu może być:

 • 2.1. osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu i dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
 • 2.2. przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna) korzystający ze Sklepu i dokonujący zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem rękojmi za wady rzeczy sprzedanych;
 • 2.3. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • 2.4. inne podmioty, nie posiadające żadnego z przywołanych wyżej statusów, zainteresowane zakupami w Sklepie.

3. Niniejszy regulamin stosuje się do Klientów z każdej ze wskazanych wyżej kategorii, chyba że obowiązujące przepisy, do których regulamin ten się odwołuje, znajdują zastosowanie wyłącznie wobec konsumentów (np. sądownictwo konsumenckie).

4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Stronę internetową Sklepu ambition.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy.

6. Obsługa sklepu zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w celu weryfikacji informacji umieszczonych przez Klienta w zamówieniu.

7. Wysłanie zamówienia do Sklepu jest równoznaczne z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego Zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innego towaru niż zamierzony, podania niewłaściwej ilości sztuk, wskazania błędnego miejsca wydania zamówionego towaru, etc.

9. Jeżeli Klient dokonał poprawnej rejestracji, wówczas do dokonania zakupów wystarczy podać swój login i hasło.

10. Każde Zamówienie złożone zgodnie z warunkami określonymi w treści niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do zawarcia odrębnej umowy sprzedaży w odniesieniu do każdego z zamówionych towarów wymienionych w treści Zamówienia.

III. KOSZTY TRANSPORTU.

1. Transport na terenie Polski

 • 1.1. Koszt dostawy wynosi 15,90 zł przy płatności online lub przedpłatą na konto, 19,90 zł dla płatności przy odbiorze.
 • 1.2. Koszt dostawy GRATIS - przy zamówieniu towaru za minimalną kwotę 300 zł.

2. Transport Międzynarodowy

 • 2.1. Koszt dostawy do innych krajów Unii Europejskiej wynosi 100 zł przy zamówieniu towaru za kwotę niższą niż 500 zł, 300 zł za zakup towaru od 500 do 999 zł oraz 500 zł gdy wartość towaru wyniesie minimum 1000 zł.
 • 2.2. Wysyłka za pobraniem możliwa jest tylko na terenie Polski.
 • 2.3. Przy wysyłkach poza obszar Unii Europejskiej wszelkie opłaty celne oraz inne dodatkowe koszty ponosi Klient.

IV. FORMY PŁATNOŚCI I DOKUMENTY SPRZEDAŻY.

1. Pobranie gotówki przez kuriera – Klient płaci za zamówiony towar kurierowi przy odbiorze paczki. Klient powinien mieć przygotowaną odliczoną kwotę.

2. Przelew tradycyjny – przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu w złotówkach. Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Karta płatnicza. Dostępne typy kart: Visa, Visa Electron, MasterCard Maestro, MasterCard Electronic.

4. ePrzelew – szybkie płatności online. Wybierając tą formę zapłaty Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sklepu. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do Sklepu.

5. Pay Pal – system płatności online. PayPal to wygodny i prosty sposób realizacji płatności dla posiadaczy konta PayPal. Klient wysyła płatność bez ponoszenia dodatkowych kosztów i bez podawania danych karty kredytowej lub rachunku bankowego. Wysyłka zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na koncie PayPal Sklepu.

6. Sklep wystawi i prześle w formie elektronicznej paragon lub na życzenie klienta fakturę.

7. List przewozowy znajduje się w zakładce lub kieszeni foliowej przyklejonej na zewnątrz paczki.

8. Klient z Unii Europejskiej - Sklep oświadcza, iż w przypadku firm posiadających NIP unijny istnieje możliwość wystawienia faktury z Podatkiem VAT 0%. Jest to zgodne z art. 42 ust. 1 stawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

9. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

1. Dostawa zamówionych towarów nastąpi w terminie od 2 do 14 dni roboczych od daty złożenia przez Klienta Zamówienia.

2. Sklepowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w części lub w całości w przypadku braku zamówionego towaru. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w terminie 24 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości przyjęcia Zamówienia w danym terminie.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, które zostały wypełnione w sposób budzący wątpliwości Sklepu, o ile wątpliwości Sklepu nie zostaną wyjaśnione podczas bezpośredniego kontaktu z Klientem lub skontaktowanie się z Klientem będzie niemożliwe. 

4. Przy wszelkich czynnościach dotyczących realizacji Zamówienia, Klient powinien posługiwać się numerem Zamówienia oraz numerem Klienta nadanym przez Sklep. 

5. Sklep zastrzega sobie, iż zamówione towary mogą zostać dostarczone do miejsca wydania partiami i/lub odrębnymi przesyłkami.

VI. DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIONYCH RZECZY.

1. Dostawa zamówionego towaru nastąpi w godzinach 9.00 - 16.00.

2. Możliwy jest odbiór osobisty. Jedną z dostępnych lokalizacji naszego sklepu można wybrać podczas składania zamówienia w "Sposobie dostawy". Gdy przesyłka jest gotowa do odbioru kontaktujemy się bezpośrednio z Klientem, by o tym poinformować.

3. Wskazanym jest, aby przy odbiorze zamówionego towaru Klient:

 • 3.1. niezwłocznie sprawdził stan opakowania i pokwitował fakt otrzymania przesyłki.
 • 3.2. niezależnie od powyższego – otworzył przesyłkę i sprawdził stan zamówionego towaru w chwili jego wydania oraz jego zgodność ze złożonym Zamówieniem i zawartą umową. 
 • 3.3. Kurier, który działa w imieniu Sklepu jest zobowiązany zaczekać, aż Klient w jego obecności sprawdzi stan i zawartość przesyłki. Jeśli Kurier z powodu ograniczenia czasowego nie będzie mógł poczekać, wówczas zobowiązany będzie sporządzić protokół w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki, w przypadku, gdy Klient stwierdzi uszkodzenie towaru.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą na adres DAJAR Sp. z o. o., ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towaru. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.

4. Zwrot zakupionego towaru prosimy kierować na adres:

DAJAR Sp. z o.o., ul. Różana 9, 75-220 Koszalin.

UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

5. Wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia zakupionego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) zwrócone zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionego towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

8. Zwracane towary muszą być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ – TRYB I WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI.

1. Sklep ponosi przewidzianą prawem odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową Klient będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może żądać naprawy lub wymiany towaru.

3. Sklep może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Sklep rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Sklep ponosi koszty naprawy lub wymiany towaru. Klient udostępnia Sklepowi towar podlegający naprawie lub wymianie. W tym celu Klient winien na koszt Sklepu dostarczyć towar niezgodny z umową na adres: DAJAR sp. z o.o., ul. Różana 9, 75-220 Koszalin. Przed wysyłką reklamowanego towaru prosimy o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia szczegółów. UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

5. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sklep demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. Klient zobowiązany jest udostępnić w tym celu towar Sklepowi.

6. Klient będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • 6.1. Sklep odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
 • 6.2. Sklep nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
 • 6.3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
 • 6.4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania jego naprawy lub wymiany,
 • 6.5. z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sklep zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

9. W razie odstąpienia od umowy Klient winien niezwłocznie na koszt Sklepu dostarczyć towar niezgodny z umową na adres: DAJAR sp. z o.o., ul. Różana 9, 75-220. Przed wysyłką zwracanego towaru prosimy o kontakt ze sklepem w celu uzgodnienia szczegółów. UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Sklep zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Oświadczenia z tytułu niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres poczty elektronicznej [email protected] lub adres pocztowy DAJAR Sp. z o. o. ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin.

11. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, jeśli brak ten zostanie ujawniony w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia towaru do Klienta.

12. Odpowiedzialność Sklepu nie obejmuje w szczególności:

 • 12.1. wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości towaru nabytego  przez Klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego,
 • 12.2. uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem towaru,
 • 12.3. uszkodzeń towaru powstałych wskutek ingerencji osób trzecich, łącznie z ingerencją nieuprawnionego lub nieautoryzowanego przez Sklep bądź producenta serwisu,
 • 12.4. uszkodzeń powstałych w towarze, z których zostały usunięte lub uszkodzone numery seryjne lub inne oznaczenia umożliwiające ich identyfikację,
 • 12.5. różnic w wyglądzie towaru zamawianego z otrzymanym, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów ekranu monitora Klienta.

13. Pojęcie "niezgodności towaru z umową" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany lub naprawy zużytych podzespołów bądź części składowych towaru, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.

14. Do skorzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową Klient winien przedłożyć dowód zakupu.

15. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, można złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. RĘKOJMIA ZA WADY RZECZY.

Klient nie będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz nie będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest wyłączony z rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Więcej informacji na temat polityki prywatności dostępnych jest w dziale Polityka Prywatności.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy lub umów ze Sklepem.

2. Zaznaczenie opcji "Przeczytałem i akceptuję warunki regulaminu." oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu oraz umowy zawartej ze Sklepem. Brak zaznaczenia tej opcji uniemożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie. 
Na żądanie Klienta Sklep jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli wymagać będą tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa albo zmiana organizacji Sklepu, sposobu prowadzenia działalności, asortymentu itp. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Publikacja polegać będzie na umieszczeniu treści zmienionego regulaminu oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, w formie takiego newslettera. Zamówienia złożone do chwili wejścia w życie nowej treści regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.

4. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych w treści niniejszego Regulaminu, związanych z zawieraniem umów pomiędzy Klientem a Sklepem i/lub korzystania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ze Sklepu i/lub stron internetowych prowadzonych przez Sklep, zastosowanie mają odpowiednie normy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem, a Sklepem będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe według przepisów o właściwości miejscowej ogólnej lub przemiennej tych sądów.

O nasKontaktWysyłkaPłatnościRegulaminZwroty
© 2024 Ambition.pl
Polityka prywatności
Polityka cookies